Rekvizīti

AUSTRUMLATVIJAS TEHNOLOĢIJU VIDUSSKOLA
Reģ. Nr. 3113803087
Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90010615732
Juridiskā adrese:      Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
Faktiskā adrese:       Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis +371 26648445
E-pasts atv@ru.lv  
Norēķinu konts: VALSTS KASE, LV28TREL915068700100B
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2015 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv