Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāju konsultāciju un fakultatīvo nodarbību grafiks 2016./2017.m.g. 1.semestrī

Nr.

Skolotājs

Priekšmets

Diena

Laiks

Klase

 

1.

Zinaīda Bodža

Krievu valoda

otrdiena

15:00

10., 11.,12.

Atbrīvošanas al.90, 318. t.

2.

Nataļja Grigorjeva

Vēsture

otrdiena

15:00

10., 11.,12.

Atbrīvošanas al.90, 317. t.

3.

Aivars Kaupužs

Sports

Pēc vienošanās

 

4.

Maruta Krustāne

Latviešu valoda

Literatūra

pirmdiena

14:10

12.

Atbrīvošanas al.90, 319. t.

15:00

10., 11.

Atbrīvošanas al.90, 317. t.

trešdiena

15:00

11.(val.)

Atbrīvošanas al.90, 317. t.

5.

Guntis Koļčs

Fizika

pirmdiena

14:50

10., 11.

Atbrīvošanas al.115, IF, 132. t.

ceturtdiena

08:45

12.

Atbrīvošanas al. 115, IF, 132. t.

6.

Lienīte Litavniece

Ekonomika

pirmdiena

14:10

10.

Atbrīvošanas al.90, 304. t.

7.

Harijs Misjuns

Ķīmija

piektdiena

13:25

10., 11.

Atbrīvošanas al.90, 317. t.

14:10

12.

Atbrīvošanas al.90, 319. t.

8.

Elita Opincāne

Ģeogrāfija

pirmdiena

15:00

10.

Atbrīvošanas al.90, 304. t.

3.mēn.ned

12.

Atbrīvošanas al.90, 319. t.

9.

Vineta Pavlova

Angļu valoda

trešdiena

15:00

10., 11.

Atbrīvošanas al.90, 304. t.

10.

Daina Šubrovska

Angļu valoda

Vācu valoda

otrdiena

15:00

angļu val. 12.

Atbrīvošanas al.90, 319. t.

15:50

vācu val.10.,11.,12

Atbrīvošanas al.90, 319. t.

11.

Rasma Tretjakova

Bioloģija

ceturtdiena

15:00

10.,11.,12.

Atbrīvošanas al. 115, IF, 308. t.

12.

 Aivars Vilkaste

Matemātika

pirmdiena

13:25

12.

Atbrīvošanas al.90, 319. t.

piektdiena

14:10

10., 11.

Atbrīvošanas al.90, 317. t.

13.

Nellija Vilkaste

Kulturoloģija

Tehniskā grafika

Vizuālā māksla

trešdiena

15:00

10., 11., 12.

Atbrīvošanas al.90, 319. t.

 

Austrumlatvijas Tehnoloģiju Vidusskola, 2018 © Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 26 648 445;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz atv@rta.lv