ATV skolnieku sasniegumi centralizētajos eksāmenos

Piektdiena, 30. Jūnijs
Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas absolventi ir uzrādījuši augstus rezultātus centralizētajos eksāmenos.

Skolas vidējais kopprocents ir 67, 46%.

Tas ir labākais rezultāts Rēzeknes pilsētā un novadā, kā arī 11.labākais rezultāts valstī.

Skolēnu kopvērtējums obligātajos centralizētajos eksāmenos:

Angļu valodā – 70,47%;

Matemātikā – 71,98%;

Latviešu valodā – 67,42%.

Priecājamies par mūsu skolēnu panākumiem! Paldies skolēniem un skolotājiem par kvalitatīvu un atbildīgu darbu!Austrumlatvijas Tehnoloģiju Vidusskola, 2018 © Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 26 648 445;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz atv@rta.lv