Realizēts jauniešu iniciatīvu projekts “Rozitten ceļotājs – 2”.

Piektdiena, 26. Maijs
2017. gada 17. maijā Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola realizēja jauniešu iniciatīvu projektu „Rozitten ceļotājs -2”, kurā piedalījās Rēzeknes pilsētas skolēnu komandas. Šis projekts tika īstenots Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa ietvaros, to finansēja Rēzeknes pilsētas dome un organizēja Rēzeknes pilsētas pašvaldības iestāde „Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrs”.

Pasākums sapulcināja vairāk kā 50 jauniešu no Rēzeknes 1. Valsts ģimnāzijas, Rēzeknes 3. vidusskolas, Rēzeknes 6. vidusskolas, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas, Rēzeknes Mākslas un dizaina vidusskolas, kā arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas.

Sākumā visus sagaidīja aktīva iesildīšanās, tad notika orientēšanās pa pilsētu, kur bija jāatrod 6 kontrolpunkti un jāatbild uz dažādiem jautājumiem, kas bija saistīti ar Rēzeknes vēsturi, jāpilda dažādi izturības un spēka uzdevumi, jāsacer dzejolis – veltījums Rēzeknei, komandām vajadzēja rādīt savas prasmes teātra mākslā un arī tautu deju improvizācijā. Saulīte lutināja dalībniekus, un visi veiksmīgi finišēja.
Noslēgumā visus iepriecināja deju grupa „ Soul Call”, kā arī tika apbalvotas komandas par piedalīšanos konkursā. Tā 1. vietu ieguva Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija, 2. vietu – Rēzeknes 6.vidusskolas komanda, bet 3. vietu – Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzijas komanda! Visas komandas saņēma suvenīrus un arī iespēju komandai „ garšīgi pavadīt” laiku. Pasākuma noslēgumā visi vienojās skrējienā “Dzīvniekiem arī ir jūtas”, notika ziedojumu vākšana Rēzeknes dzīvnieku patversmei (barība, segas u.c.).

Gribam izteikt LIELU PALDIES visiem mūsu atbalstītājiem par palīdzību, dāvanām un atbalstu: Rēzeknes pilsētai, ARPC "Zeimuļs" par līdzfinansējumu projekta ietvaros, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijai par atbalstu, kā arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēniem un Skolēnu Parlamentam. LIELS PALDIES Rēzeknes dzīvnieku patversmei, TFKR telpu futbola klubam un TFKR karsējmeiteņu komandai "Soul Call", Café Putni, Ausmeņa Kebabam, Future Football, skaistumkopšanas salonam ISA, Rēzeknes Novada domei par lieliskām dāvanām visiem dalībniekiem, kā arī Kristīnei Tribratei!

Marija Mihailova,

ATV Skolēnu Parlamenta prezidente, projekta iniciatoreAustrumlatvijas Tehnoloģiju Vidusskola, 2018 © Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 26 648 445;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz atv@rta.lv