Pēdējais zvans ATV

Trešdiena, 24. Maijs
2017. gada 13. maijs Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā bija īpašs, jo notika pirmais “Pēdējais zvans” 12. klasei.

Taureņi, krāsaini baloni visus klātesošos ierāva jaukā un romantiskā gaisotnē, skaistie dzejas vārdi 12. klases skolēniem – Laurai Jurānei, Rūdolfam Čeiram, Laurim Stirnam, Ervīnam Sprindžam, Aldim Butleram un Jevģēnijam Skritņikam - lika saprast, ka nu ir tuvu finišs, tiks pabeigta skola, atliek tikai daži eksāmeni, un varēs doties pa plašo dzīves ceļu pretī jauniem izaicinājumiem. Taču turpmākā pasākuma gaita izvērtās ļoti neparasti. 11. klases skolēni bija sarūpējuši pārsteigumu – 12. klase tika ierauta tiesas procesā, kur katram vajadzēja pierādīt, ka viņš ir cienīgs pabeigt Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu. 12. klases skolēni, zvērot pie “Svētā e-klases žurnāla” solījās stāstīt tikai patiesību, atbildēja uz dažādiem asprātīgiem jautājumiem, bet, noskatoties 10.klases detektīvu sagatavotos videomateriālus, centās atspēkot redzēto, izpaužot savus talantus un prasmes. Tā Lauris neparasti – no rindas beigām uz sākumu - lasīja dzeju, Laura - pēc norādītās melodijas un vārdiem – improvizēja dziesmu, Aldis debitēja ar ģitārspēli, Ervīns iedzīvojās zaļumballes kapelmeistara lomā, Jevģēnijs uzspēlēja jautru skaņdarbu klavierēm, savukārt Rūdolfs nodemonstrēja, ka latviešu tautas dejas var dejot pat grupas “Rammstein” mūzikas pavadījumā.

Pasākuma noslēgumā tiesas lēmums bija attaisnot 12. klases skolēnus un atļaut absolvēt Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolu ar norunu – labi nokārtot visus eksāmenus!

Vēlāk visi devās ārā, kur divpadsmitie, iedomājoties savu viskarstāko vēlēšanos, palaida debesīs balonus, kas skaistā kāsī kā dzērves devās zilajās tālēs!

Maruta Krustāne,

atb.skolotāja par audzin. un ārpusstundu darba jomuAustrumlatvijas Tehnoloģiju Vidusskola, 2018 © Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 26 648 445;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz atv@rta.lv