ATV organizēto sagatavošanās kursu noslēgums

Sestdiena, 29. Aprīlis
Šī gada 29.aprīlī noslēdzās 4 mēnešus ilgie sagatavošanās kursi, kurus organizēja Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola pilsētas, novada un Latgales reģiona 8.un 9.klašu skolēniem. Kursu apmeklētājiem tika piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodu, angļu valodu un matemātiku papildus nodarbībām skolā.

Jāsaka, ka atsaucība bija liela un interesentu bija daudz, tāpēc, kursa efektīvākai apguvei, skolēni tika dalīti 2 grupās, kuras paralēli apguva iepriekš minētos priekšmetus. Kursu apmeklētāji varēja arī izvēlēties, kurus mācību priekšmetus viņi vēlas apgūt, t.i., piemēram, kāds apmeklēja tikai matemātikas nodarbības, bet citam bija vēlme papildināt zināšanas angļu vai latviešu valodas nodarbībās. Esam gandarīti, ka, neskatoties uz to, ka nodarbības notika sestdienās t.i. skolēnu brīvajā laikā, viņu interese un apmeklētība šo 4 mēnešu laikā nemazinājās.

Četrus mēnešus ilgušo nodarbību izskaņā tika organizēts noslēguma pasākums, kurā 25 skolēniem tika svinīgi pasniegts apliecinājums par apmeklētajiem ATV sagatavošanās kursiem.

Skolotāji -Maruta Krustāne (latviešu valoda), Vineta Pavlova (angļu valoda) un Aivars Vilkaste (matemātika)- vēlas pateikties visiem skolēniem, kas apmeklēja ATV organizētās nodarbības, par viņu vēlmi gūt zināšanas, pilnveidoties, radoši un aktīvi darboties, un grib vēlēt veiksmi un labus rezultātus eksāmenos. Skolotājiem bija patiess prieks darboties ar tik zinošiem, prasmīgiem, zinātkāriem un talantīgiem skolēniem.  

Skolēnu izrādītā interese un vēlme gūt zināšanas arī ārpus viņu skolas un klases rada pārliecību, ka ir nepieciešamība pēc šādiem kursiem un ka Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola organizēs šādus sagatavošanas kursus arī turpmāk.

Uz tikšanos nākošajā gadā!

ATV angļu valodas skolotāja Vineta PavlovaAustrumlatvijas Tehnoloģiju Vidusskola, 2018 © Atbrīvošanas aleja 90, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 26 648 445;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz atv@rta.lv