Šodien

Tuvākajā laikā

Aktualitātes: Vispārējās Skolēni

Akcija „Zemes stunda”

Pasaules Dabas Fonds jau 11.reizi rīko akciju „Zemes stunda”, kas šogad notiks 25.martā no plkst.20:30 līdz plkst.21:30. Tās ietvaros iedzīvotāji visā pasaulē, arī Rēzeknes novadā, tiek aicināti uz vienu stundu izslēgt apgaismes objektus. Akcijas rīkotāji šādā veidā vēlas rosināt domāt par klimata pārmaiņām un individuālu paradumu ietekmi uz šīm izmaiņām.

ATV skolēnu sasniegumi novada ekonomikas olimpiādē

Atzinība - Deniss Surikovs (10.klase)

ATV skolēnu sasniegumi novada ķīmijas olimpiādē

2.vieta - Jevģēnijs Skritņiks (12.klase), Atzinība - Jūlija Vaņkova (10.klase), Raitis Rudzišs (11.klase)

Izglītības iespējas nākotnē – tikšanās ar RTA studiju prorektori Angeliku Juško- Štekeli

Cilvēki līdz izvēlei par labu vienai vai otrai profesijai mēdz nonākt visdažādākajā veidā. Reizēm tas ir agrā bērnībā radies sapnis par savu nākotnes profesiju, daļai profesijas izvēle ir bijusi tīra nejaušība, bet vēl kādam citam tas ir pārdomāts un rūpīgi izsvērts lēmums. Daudzi jaunieši joprojām nav izdomājuši, par ko mācīties un kļūt nākotnē, tādēļ š.g. 14. februārī ATV tika organizēta tikšanās ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studiju prorektori Angeliku Juško – Štekeli.

ATV skolēni apmeklē uzņēmumu NewFuels Rēzeknē

8. februārī ATV skolēni devās mācību pārgājienā uz granulu ražotni “NewFuels” Rēzeknē, kura mērķis ir ražot ekoloģiski tīru un ekonomiski izdevīgu enerģijas avotu, ražošanā izmantojot mežrūpniecības atlikumus.

Pateicības diena skolotājiem ATV

Š.g. 30. janvāris Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā bija īpašs, jo uz Pateicības dienas pasākumu tika aicināti mūsu skolēnupedagogi no iepriekšējām skolām, lai pateiktos par ieguldīto darbu, sirdsdegsmi, aizrautību, vēlēšanos sasniegt arvien augstākus rezultātus, kas ielikts mūsu skolēnu vērtību sistēmas pamatā.

ATV skolēnu sasniegumi novada matemātikas olimpiādē

1.vieta - Kristians Reinis Ostrovskis (11.klase) 2.vieta - Kārlis Orenīts (10.klase), Dēvids Kropačovs (11.klase), Atzinība - Edvīns Zbitkovskis (10.klase)

Vācu valodas diena Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā

Jebkura valoda ir bagātība, kas katram no mums paver plašas iespējas iepazīt gan citu tautu kultūru, gan gūt plašākas iespējas karjeras izaugsmē. 24. janvārī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā notika saistošs un aktivitātēm bagāts pasākums – Vācu valodas diena, kurā piedalījās vairāk nekā 30 vidusskolēni un viņu skolotāji no dažādām Latgales un Vidzemes skolām.

ATV skolēni prezentēja savu projektu jauniešu forumā “Iedvesmo Rēzekni”!

2017.gada 26. un 27. janvārī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā „Zeimuļs” jau ceturto gadu pēc kārtas notika Rēzeknes pilsētas jauniešu forums „Iedvesmo Rēzekni”, kas pulcēja jauniešus, jauniešu iedvesmotājus un jauniešu virzītājspēkus, kā arī citas jaunatnes jomā iesaistītās un ieinteresētās puses, lai kopīgi atskatītos uz padarītajiem darbiem jaunatnes politikas jomā Rēzeknē 2016.gadā, kā arī piešķirtu goda nominācijas jaunietim, jaunatnes darbiniekam, jaunatnes organizācijai, kā arī labākajai nometnei un labākajam iniciatīvu projektam Rēzeknes pilsētā.

ATV skolēnu sasniegumi novada fizikas olimpiādē

1.vieta - Jūlija Vaņkova (10.klase), Atzinība - Rūdolfs Čeirs (12.klase).

ATV skolēni piedalās fotoizstādes “Zili zaļā galerija” atklāšanā

19.janvārī ATV skolēni piedalījās fotoizstādes “Zili zaļā galerija” atklāšanas pasākumā “Daugavas loki ceļā uz UNESCO pasaules mantojuma sarakstu”.

ATV sasniegumi R. Mūkam veltītajā Latvijas skolu audzēkņu jaunrades darbu konkursā

Robertam Mūkam veltītajā Latvijas skolu audzēkņu jaunrades darbu konkursā bija iesniegti 513 darbi: 2. – 4. klašu grupā – 73 darbi, 5. – 7. klašu grupā 186 darbi, 8. – 9. klašu grupā 114 darbi, 10. – 12. klašu grupā 140 darbi, kur skolēni gan prozā, gan dzejā mēģināja atklāt konkursa tematu „Es esmu vaļējas durvis”(R. Mūks.) Jāpiebilst, ka bija pārstāvēta visa Latvija, tika iesūtīti darbi no Ventspils līdz pat Zilupei.

Barikāžu laikam veltītais atceres pasākums ATV

Barikāžu laiks ir vēsturisks apzīmējums 1990. gada 4. maijā atjaunotās Latvijas Republikas aizsardzības pasākumiem, kas tika organizēti Rīgā un citās Latvijas pilsētās no 1991. gada 13. līdz 27. janvārim. Plašākā nozīmē šis apzīmējums var tikt attiecināts uz laika periodu līdz 1991. gada 21. augustam, kad notika pēdējais OMON specvienību uzbrukums Jēkaba ielas barikādēm.

ATV skolnieku sasniegumi latviešu valodas olimpiādē

2.vieta – Paula Viļuma (11.klase), 3.vieta – Santa Latiševa – Čudare (11.klase)

ATV piedalās Swedbank skolu programmā “Dzīvei gatavs”

Ar 2017.gada janvāri Swedbank ir uzsākusi darbību skolas programmā “Dzīvei gatavs”, kur skolēniem sniegs ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļaus iejusties bankas speciālista lomā.

Jūlija Vaņkova gūst panākumus svešvalodu olimpiādēs

10.klases skolniece Jūlija Vaņkova piedalījās novada vācu valodas olimpiādē un ieguva 3.vietu,kā arī Latgales reģiona 7.atklātā angļu valodas olimpiādēun ieguva 3.vietu.

ATV skolēnu sasniegumi novada bioloģijas olimpiādē

1.vieta– Jūlija Vaņkova (10.klase), 2.vieta – JēvģēnijsSkritņiks(12.klase), 3.vieta – Deniss Surikovs(10.klase), Atzinība – Sidnija Kalvāne(11.klase) un Laura Jurāne(12.klase).

ATV skolēni piedalās seminārā “Skolēnu mācību uzņēmumu darbnīca 2016”

30. novembrī Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centrā “Zeimuļs” notika Junior Achievement Latvija organizētais Latgales reģiona seminārs “Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) darbnīca 2016”, kura mērķis bija sekmēt inovatīvas uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, kam piemīt izaugsmes potenciāls.

ATV mācību ekskursija Līvānos

9.novembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolēni un skolotāji ar Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas atbalstu devās mācību ekskursijā uz Līvāniem. Ekskursijas laikā skolēni apmeklēja uzņēmumu SIA „Ceram Optec”, kas ražo optisko šķiedru, optiskās šķiedras kabeļus, zondes, transmisijas un optiskās šķiedras gaismas vadu iekārtas, kā arī medicīnas izstrādājumus.

“Skolas Lāčplēsis – 2016”

11. novembrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā tika svinēta Lāčplēša diena, ko Latvijā atzīmē par godu neatkarīgās Latvijas valsts armijas uzvarai pār Rietumu brīvprātīgo armiju jeb tā saukto Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī. Pieminot šo notikumu, Lāčplēša dienā tika godināti Latvijas brīvības cīnītāji.

ATV pedagogu dalība starptautiskajā projektā „Inovatīvs skolotājs –motivēts skolnieks: sadarbības pieeja problēmu risināšanā”

2016.gada 25. un 26.oktobrī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolā norisinājās seminārs „STEAM: 21.gadsimtā nepieciešamās prasmes kā izaicinājums mācību procesa plānošanai un īstenošanai”, ko organizēja Izglītības Iniciatīvu Centrs projekta „Inovatīvs skolotājs –motivēts skolnieks: sadarbības pieeja problēmu risināšanā” ietvaros. Projektā piedalās 8 valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Bulgārija, Grieķija, Spānija, Portugāle un Itālija. Latviju šinī projektā pārstāv 4 skolas: Valmieras Valsts ģimnāzija, Valmieras pamatskola, Alūksnes novada vidusskola un Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidussklola. Mūsu skolu pārstāvēja 4 skolotāji: Maruta Krustāne, Harijs Misjuns, Nellija Vilkaste un Vineta Pavlova.

ATV skolnieču uzvara 4. Latgales novada Publiskās runas konkursā!

27. oktobrī Daugavpils Valsts ģimnāzijā notika 4. Latgales novada Publiskās runas konkurss vidusskolēniem latviešu / latgaliešu valodā “Latgaliskais pasaules krustcelēs”.

ATV skolotāji piedalās konferencē “Mācību saturs dažādās valodās: CLIL pieeja Latvijas un citu Eiropas valstu izglītībā”

2016. gada 28.oktobrī Radisson Blu Hotel Latvija telpās norisinājās konference “Mācību saturs dažādās valodās: CLIL pieeja Latvijas un citu Eiropas valstu izglītībā”, kuras darbā piedalījās arī Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas skolotāji Nellija Vilkaste, Vineta Pavlova un ATV ditektors Aivars Vilkaste.

ATV skolnieces kļūst par Debašu Līderu akadēmijas dalībniecēm

2016. gada 22. oktobrī 40 jaunieši no visas Latvijas pulcējās Latvijas Universitātes telpās uz pirmo Debašu Līderu akadēmijas nodarbību dienu. Divas Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas 11. klases skolnieces Paula Aleksandra Pūre un Paula Viļuma ieguva iespēju apmeklēt Debašu Līderu skolas nodarbības, kas norisināsies vienu reizi mēnesī līdz pat aprīlim. Projektu atbalsta un organizē Britu Padome, organizācija “Quo tu domā?”, Debašu Centrs, LUDK un Stokholmas Ekonomikas augstskola.
Aktualitāšu arhīvs
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2015 © Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, Latvija. Tālrunis: 28325368;
Jautājumus un ierosinājumus sūtiet uz web@ru.lv